PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950)
  • Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 22: Chiến dịch Điện Biên Phủ

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 1.806

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cuộc tổng tiến công chiến lược Đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.


Chưa có thông báo nào