PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950)
  • Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 22: Chiến dịch Điện Biên Phủ

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 2.131

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cuộc tổng tiến công chiến lược Đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.


Chưa có thông báo nào