PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
  • Vai trò quản lí của nhà nước
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 7: Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Một hướng đi táo bạo hay con đường gây tranh cãi ?

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 67

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, tăng cường vai trò quản lí của nhà nước.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào