PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
  • Vai trò quản lí của nhà nước
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 7: Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Một hướng đi táo bạo hay con đường gây tranh cãi ?

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 81

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, tăng cường vai trò quản lí của nhà nước.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào