PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 7: Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Một hướng đi táo bạo hay con đường gây tranh cãi ?

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, tăng cường vai trò quản lí của nhà nước.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
  • Vai trò quản lí của nhà nước
  • Câu hỏi
X