PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 7: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên nước ta theo chiều Bắc - Nam, Đông - Tây : Nguyên nhân, những biểu hiện và những tác động đối với đời sống con người cũng như sự phát triển kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thiên nhiên phân hóa theo Bắc - Nam
  • Thiên nhiên phân hóa theo Đông - Tây
X