PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 14: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 2

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các kĩ năng thực hành lớp 11: báo cáo, bản đồ.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh thực hành một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng BT về Bản đồ
  • Dạng BT về báo cáo, địa lí
X