PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng BT về Bản đồ
  • Dạng BT về báo cáo, địa lí
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 14: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 2

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 137

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các kĩ năng thực hành lớp 11: báo cáo, bản đồ.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh thực hành một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào