PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thế mạnh và hạn chế của vùng.
  • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng phát triển kinh tế chính.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 25: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngànhVùng Đồng Bằng Sông Hồng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 812

- Bài giảng hệ thống cho HS những kiến thức về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

- Trình bày những thế mạnh, hạn chế của vùng, những hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và định hướng phát triển kinh tế trong tương lai.
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài.

Chưa có thông báo nào