PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Thế mạnh và hạn chế của vùng.
  • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng phát triển kinh tế chính.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 25: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngànhVùng Đồng Bằng Sông Hồng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 657

- Bài giảng hệ thống cho HS những kiến thức về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

- Trình bày những thế mạnh, hạn chế của vùng, những hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và định hướng phát triển kinh tế trong tương lai.
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài.

Chưa có thông báo nào