PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 15
  • Câu 16 - 30
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Bài 21: Những câu hỏi cần lưu ý khi học các quyền dân chủ cơ bản của công dân

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 166

Bài giảng hướng dẫn học sinh một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các quyền dân chủ cơ bản của công dân.


Chưa có thông báo nào