PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 3
  • Bài 4 - 6
  • Bài 7 - 9
Bài 30: Ôn tập tổng hợp phần lớp 12 sẽ được mở vào ngày 05/08/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 30: Ôn tập tổng hợp phần lớp 12

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 81

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi tổng hợp phần kiến thức lớp 12

Bài giảng có chứa nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào