PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 3
  • Bài 4 - 6
  • Bài 7 - 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 30: Ôn tập tổng hợp phần lớp 12

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 115

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi tổng hợp phần kiến thức lớp 12

Bài giảng có chứa nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào