PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo
    • Lí thuyết
    • Câu hỏi ôn tập
  • Công dân với các quyền tự do cơ bản
    • Lý thuyết
    • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 18: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 5 và chuyên đề 6

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 231

- Hệ thống lại những kiến thức cơ bản trong bài 5 và bài 6 :

+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
+ Công dân với những quyền tự do cơ bản
- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài 5 và bài 6

Chưa có thông báo nào