PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo
    • Lí thuyết
    • Câu hỏi ôn tập
  • Công dân với các quyền tự do cơ bản
    • Lý thuyết
    • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 18: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 5 và chuyên đề 6

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 178

- Hệ thống lại những kiến thức cơ bản trong bài 5 và bài 6 :

+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
+ Công dân với những quyền tự do cơ bản
- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài 5 và bài 6

Chưa có thông báo nào