PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • I. Khái quát chung
  • II. Thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên của vùng
  • III. Sử dụng và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 30: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạotự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 502

- Bài giảng giúp HS hệ thống lại những kiến thức cơ bản về vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phân tích những thế mạnh, hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
- Những định hướng chính trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào