PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật
  • Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, III. Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 9: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 913

- Bài giảng giới thiệu các hình thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ Tài nguyên rừng
+Tài nguyên đất
+ Tài nguyên khoáng sản

Chưa có thông báo nào