PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật
  • Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, III. Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 9: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.069

- Bài giảng giới thiệu các hình thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ Tài nguyên rừng
+Tài nguyên đất
+ Tài nguyên khoáng sản

Chưa có thông báo nào