PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Phần 2

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về mục tiêu hợp tác của các nước ASEAN.

Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập liên quan

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu và cơ chế hợp tác
  • Thành tựu chính của ASEAN
  • VN trong ASEAN
X