PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu và cơ chế hợp tác
  • Thành tựu chính của ASEAN (Tham khảo)
  • VN trong ASEAN
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Phần 2

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 190

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về mục tiêu hợp tác của các nước ASEAN.

Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập liên quan

Chưa có thông báo nào