PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 7
    • Công dân với các quyền dân chủ
    • Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
    • Trách nhiệm
  • Bài 8
  • Bài 9
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 28: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến chuyên đề 9

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 146

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức về quyền dân chủ cơ bản của công dân : quyền bầu cử, ứng cử, quyền khiếu nại tố cáo, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân. Giáo viên hệ thống lại những kiến thức học sinh dễ gây nhầm lẫn và những nội dung trọng tâm cần lưu ý.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh phương pháp làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.
Bài giảng có chứa nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào