PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn từ 1918 - 1923 và 1924 - 1929
  • Giai đoạn 1929 - 1923 và 1933 - 1939
  • Câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939) (THAM KHẢO)

Bài 16: Nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự hình thành chủ nghĩa phát xít

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 394

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các giai đoạn lịch sử của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình hình thành chủ nghĩa phát xít.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào