PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân
  • Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân
  • Giới thiệu quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
  • Nội dung quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 14: Bắt người trái pháp luật, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân có xâm phạm quyền tự do cơ bản không?

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 702

- Hệ thống kiến thức về quyền cơ bản của công dân, cụ thể về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

- Giải thích thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và các nội dung của quyền này
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào