PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân
  • Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân
  • Giới thiệu quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
  • Nội dung quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 14: Bắt người trái pháp luật, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân có xâm phạm quyền tự do cơ bản không?

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 580

- Hệ thống kiến thức về quyền cơ bản của công dân, cụ thể về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

- Giải thích thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và các nội dung của quyền này
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào