PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 14: Bắt người trái pháp luật, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân có xâm phạm quyền tự do cơ bản không?

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

- Hệ thống kiến thức về quyền cơ bản của công dân, cụ thể về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

- Giải thích thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và các nội dung của quyền này
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân
  • Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân
  • Giới thiệu quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
  • Nội dung quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
X