PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 10: Nền dân chủ XHCN và nền dân chủ TBCN: dân chủ nào cho chúng ta?

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 135

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung chính của Nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.

- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào