PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 10: Nền dân chủ XHCN và nền dân chủ TBCN: dân chủ nào cho chúng ta?

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 176

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung chính của Nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.

- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào