PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

Bài 10: Nền dân chủ XHCN và nền dân chủ TBCN: dân chủ nào cho chúng ta?

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung chính của Nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.

- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

X