PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình miền Nam những năm sau Hiệp định Pari
  • Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975
    • Chủ trương của Đảng
    • Chiến dịch Tây Nguyên
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 38: Kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi (1973 - 1975) (Phần 1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.330


  • Hướng dẫn các em các vấn đề đầu tiên trong cách mạng miền Nam giai đoạn 1973 - 1975: hoàn cảnh, chủ trương của Đảng chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 và diễn biến chiến dịch Tây Nguyên.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Ghi chú: Trong clip 1 : Tình hình miền Nam những năm sau Hiệp định Pari ở phút 14:21 đính chính lời giáo viên nói: Hội nghị 15 (1/1959)

Chưa có thông báo nào