PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Cách mạng tháng Mười Nga
  • Câu hỏi luyện tập
Bài 11: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 sẽ được mở vào ngày 08/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bài 11: Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 614

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về cuộc cách mạng tháng Mười (1917), ảnh hưởng của cuộc cách mạng này với thế giới trong đó có Việt Nam.

- Luyện tập một só bài giảng liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào