PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Bài 11: Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về cuộc cách mạng tháng Mười (1917), ảnh hưởng của cuộc cách mạng này với thế giới trong đó có Việt Nam.

- Luyện tập một só bài giảng liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách mạng tháng Mười Nga
  • Câu hỏi luyện tập
X