PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Từ 1921 - 1925, khôi phục kinh tế
  • Từ 1925 - 1928, công nghiệp hóa xhcn
  • Các câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) (THAM KHẢO)

Bài 13: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 511

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941).

- Hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào