PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các thành phần tự nhiên
    • Địa hình
    • Sông ngòi
    • Đất. Sinh vật
  • Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến các hoạt động của đời sống
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 6: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.698

-Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các thành phần tự nhiên khác : Địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật

- Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào