PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các thành phần tự nhiên
    • Địa hình
    • Sông ngòi
    • Đất. Sinh vật
  • Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến các hoạt động của đời sống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 6: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.480

-Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các thành phần tự nhiên khác : Địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật

- Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào