PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn lao động
  • Cơ cấu lao động
  • Vấn đề việc làm và các câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 12: Lao động và việc làm

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.056

- Hướng dẫn HS nẵm vững những kiến thức về nguồn lao động của Việt Nam, cơ cấu lao động và vấn đề việc làm.

- Hướng dẫn HS cách tiếp cận và phân tích một số bảng số liệu, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào