PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 12: Lao động và việc làm

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS nẵm vững những kiến thức về nguồn lao động của Việt Nam, cơ cấu lao động và vấn đề việc làm.

- Hướng dẫn HS cách tiếp cận và phân tích một số bảng số liệu, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nguồn lao động
  • Cơ cấu lao động
  • Vấn đề việc làm và các câu hỏi trắc nghiệm
X