PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn lao động
  • Cơ cấu lao động
  • Vấn đề việc làm và các câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 12: Lao động và việc làm

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 859

- Hướng dẫn HS nẵm vững những kiến thức về nguồn lao động của Việt Nam, cơ cấu lao động và vấn đề việc làm.

- Hướng dẫn HS cách tiếp cận và phân tích một số bảng số liệu, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào