PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 15: Đột nhập trái phép chỗ ở của người khác là xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 358

- Hướng dẫn HS hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, những hành vi vi phạm quyền này.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi tình huống và câu hỏi lí thuyết liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào