PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 15: Đột nhập trái phép chỗ ở của người khác là xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 292

- Hướng dẫn HS hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, những hành vi vi phạm quyền này.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi tình huống và câu hỏi lí thuyết liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào