PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 15: Đột nhập trái phép chỗ ở của người khác là xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, những hành vi vi phạm quyền này.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi tình huống và câu hỏi lí thuyết liên quan đến nội dung bài học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
  • Bài tập
X