PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Mặt trận Đà Nẵng và Gia Định
  • Cuộc k/c của nd Nam kì Miền Tây và Miền Đông (Tham khảo)
  • Tình hình chiến sự sau năm 1867
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 23: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 532

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng, Gia Định.

- Tình hình kháng chiến của nhân dân ta ở mặt trận Đông Nam Kì và Tây Nam Kì.

Chưa có thông báo nào