PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Mặt trận Đà Nẵng và Gia Định
  • Cuộc k/c của nd Nam kì Miền Tây và Miền Đông (Tham khảo)
  • Tình hình chiến sự sau năm 1867
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 23: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 507

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng, Gia Định.

- Tình hình kháng chiến của nhân dân ta ở mặt trận Đông Nam Kì và Tây Nam Kì.

Chưa có thông báo nào