PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 8: Phong trào cách mạng 1930 -1931 có tính chất gì?

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về các nét chính của cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Các nét chính về giai đoạn phục hồi lực lượng cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1932 - 1935
  • Cung cấp một số nội dung chính và kết quả của Hội nghị tháng 10 - 1930
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phong trào cách mạng 1930-1931
  • Hội nghị lần thứ nhất BCHTW lâm thời (10-1930)
X