PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào cách mạng 1930-1931
  • Hội nghị lần thứ nhất BCHTW lâm thời (10-1930)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 8: Phong trào cách mạng 1930 -1931 có tính chất gì?

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 9.786


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về các nét chính của cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Các nét chính về giai đoạn phục hồi lực lượng cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1932 - 1935
  • Cung cấp một số nội dung chính và kết quả của Hội nghị tháng 10 - 1930
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào