PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào cách mạng 1930-1931
  • Hội nghị lần thứ nhất BCHTW lâm thời (10-1930)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 8: Phong trào cách mạng 1930 -1931 có tính chất gì?

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 5.149


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về các nét chính của cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Các nét chính về giai đoạn phục hồi lực lượng cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1932 - 1935
  • Cung cấp một số nội dung chính và kết quả của Hội nghị tháng 10 - 1930
  • Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào