PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • EU - hợp tác, liên kết để cùng phát triển
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 6 : Liên minh Châu Âu

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 228

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Liên minh châu Âu - tổ chức liên minh kinh tế, chính trị thế giới.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh giải một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào