PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 6 : Liên minh Châu Âu

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Liên minh châu Âu - tổ chức liên minh kinh tế, chính trị thế giới.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh giải một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • EU - hợp tác, liên kết để cùng phát triển
  • Bài tập
X