PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 14, 15
  • Câu 16 - 19
  • Câu 20 - 25
  • Câu 26 - 29
  • Câu 30 - 32
  • Câu 33 - 35
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 11: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào dân chủ 1936 -1939.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.613

- Hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi trắc nghiệm với nội dung so sánh phong trào cách mạng ở Việt Nam trong hai giai đoạn 1930 - 1931 và 1936 - 1939.

- Giải thích lí do chọn các đáp án đúng, lí do loại các phương án sai.
- Hướng dẫn cách vận dụng lí thuyết trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Chưa có thông báo nào