PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu1 - 9
  • Câu 10 - 20
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 27: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên mặt trận chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 793

- Thông qua những câu hỏi trắc nghiêm, bài giảng hệ thống lại những kiến thức về chính trị, ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp đặc biệt là giai đoạn 1950 - 1954.

- Hướng dẫn học sinh phân tích các phương án trong từng câu hỏi để tìm ra phương án chính xác nhất.

Chưa có thông báo nào