PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 13
  • Câu 14 - 22
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Trung Quốc, Lào, Campuchia)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.231

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung kiến thức về các nước châu Á, Phi và Mĩ Latinh.

- Phân tích tính chất của các cuộc cách mạng ở Trung Quốc, ảnh hưởng của nó đến lịch sử thế giới.

Chưa có thông báo nào