PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 5
  • Câu 6 - 13
  • Câu 14 - 22
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Trung Quốc, Lào, Campuchia)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.985

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung kiến thức về các nước châu Á, Phi và Mĩ Latinh.

- Phân tích tính chất của các cuộc cách mạng ở Trung Quốc, ảnh hưởng của nó đến lịch sử thế giới.

Chưa có thông báo nào