PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)

Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (Trung Quốc, Lào, Campuchia)

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong nội dung kiến thức về các nước châu Á, Phi và Mĩ Latinh.

- Phân tích tính chất của các cuộc cách mạng ở Trung Quốc, ảnh hưởng của nó đến lịch sử thế giới.

Trao đổi bài (0)

X