PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội

Bài 15: Đối ngoại trong thời kỳ mới: VN sẵn sàng làm bạn với thế giới.

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kì mới.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vai trò
  • Nguyên tắc của chính sách đối ngoại
  • Phương hướng cơ bản
  • Trách nhiệm công dân
  • Câu hỏi ôn tập
X