PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò (Tham khảo)
  • Nguyên tắc của chính sách đối ngoại (Tham khảo)
  • Phương hướng cơ bản
  • Trách nhiệm công dân
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 15: Đối ngoại trong thời kỳ mới: VN sẵn sàng làm bạn với thế giới.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 74

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kì mới.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào