PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò (Tham khảo)
  • Nguyên tắc của chính sách đối ngoại (Tham khảo)
  • Phương hướng cơ bản
  • Trách nhiệm công dân
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 15: Đối ngoại trong thời kỳ mới: VN sẵn sàng làm bạn với thế giới.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 47

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kì mới.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào