PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
    • Phần 1
    • Phần 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 29: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến 9 (bài tập)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 93

Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về :

= Quyền dân chủ cơ bản của công dân
_ Quyền phát triển của công dân
- Phát luật với sự phát triển bền vững của đất nước
Bài giảng có chứa nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào