PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
    • Phần 1
    • Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước

Bài 29: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến 9 (bài tập)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 117

Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về :

= Quyền dân chủ cơ bản của công dân
_ Quyền phát triển của công dân
- Phát luật với sự phát triển bền vững của đất nước
Bài giảng có chứa nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào