PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình các nước ĐNA sau chiến tranh TG 1
  • PT cách mạng Campuchia
  • Các VD bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 9: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 3)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 424

- Bài giảng hướng dẫn HS tìm hiểu tình hình các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến các nước Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX đến 1945
* Lưu ý: Câu 14 clip3 đáp án D sửa lại thành : Sau khi Pháp đàm phán với Xiêm bằng Hiệp ước 1893

Chưa có thông báo nào