PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 13
  • Câu 14 - 26
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 19: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần tình hình Việt Nam từ ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.739

- Hệ thống lại cho HS những kiến thức về giai đoạn lịch sử từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946 thông qua các câu hỏi trắc nghiệm.

+ Những khó khăn mà chính quyền non trẻ gặp phải sau cách mạng tháng Tám và cách giải quyết của Đảng, chính phủ
+ Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, những sáng tạo của Đảng và Chính phủ trong đường lối ngoại giao.
- Hướng dẫn cách làm các câu hỏi trắc nghiệm.

Chưa có thông báo nào