PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 13
  • Câu 14 - 26
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 19: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần tình hình Việt Nam từ ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.347

- Hệ thống lại cho HS những kiến thức về giai đoạn lịch sử từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946 thông qua các câu hỏi trắc nghiệm.

+ Những khó khăn mà chính quyền non trẻ gặp phải sau cách mạng tháng Tám và cách giải quyết của Đảng, chính phủ
+ Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, những sáng tạo của Đảng và Chính phủ trong đường lối ngoại giao.
- Hướng dẫn cách làm các câu hỏi trắc nghiệm.

Chưa có thông báo nào