PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bảo vệ môi trường
  • Các thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
  • Chiến lược QG và BV môi trường
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 10: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.121

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các loại thiên tai thường xảy ra ở nước ta.

- Nguy cơ xảy ra khi xuất hiện thiên tai và những vùng thường xảy ra thiên tai.

Chưa có thông báo nào