PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Bảo vệ môi trường
  • Các thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
  • Chiến lược QG và BV môi trường
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Bài 10: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.345

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu các loại thiên tai thường xảy ra ở nước ta.

- Nguy cơ xảy ra khi xuất hiện thiên tai và những vùng thường xảy ra thiên tai.

Chưa có thông báo nào