PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945

Bài 10: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỷ XIX đến năm 1945)

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình châu Phi và khu vực Mĩ Latinh từ thế kỉ XIX - 1945

- Hướng dẫn học sinh giải một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài

Trao đổi bài (0)

X