PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Châu Phi
  • Mĩ La Tinh
  • Các VD
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 10: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỷ XIX đến năm 1945)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 391

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình châu Phi và khu vực Mĩ Latinh từ thế kỉ XIX - 1945

- Hướng dẫn học sinh giải một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài

Chưa có thông báo nào