PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Những câu hỏi cần lưu ý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 2: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 4.991

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Những nội dung của hội nghị Ianta,ảnh hưởng của hội nghị đến quan hệ quốc tế.
- Liên hợp quốc và những thỏa thuận của Liên hợp quốc.

Chưa có thông báo nào