PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 2: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Những nội dung của hội nghị Ianta,ảnh hưởng của hội nghị đến quan hệ quốc tế.
- Liên hợp quốc và những thỏa thuận của Liên hợp quốc.

Trao đổi bài (0)

X