PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 14
  • Câu 15 - 26
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 26: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 361

- Bài giảng hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Chưa có thông báo nào