PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • I. Điều kiện tự nhiên
  • II. Dân cư - xã hội
  • III. Kinh tế
  • IV. Các ngành kinh tế
  • Bài tập
Bài 8: Nhật Bản sẽ được mở vào ngày 22/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 8: Nhật Bản

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 351

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về Nhật Bản : Điều kiện tự nhiên; dân cư xã hội; các ngành kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào