PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • I. Điều kiện tự nhiên
  • II. Dân cư - xã hội
  • III. Kinh tế
  • IV. Các ngành kinh tế
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 8: Nhật Bản

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 421

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về Nhật Bản : Điều kiện tự nhiên; dân cư xã hội; các ngành kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào