PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 8: Nhật Bản

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về Nhật Bản : Điều kiện tự nhiên; dân cư xã hội; các ngành kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Điều kiện tự nhiên
  • II. Dân cư - xã hội
  • III. Kinh tế
  • IV. Các ngành kinh tế
  • Bài tập
X