PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng của các dân tộc, tôn giáo
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

Bài 12: 54 dân tộc anh em ở Việt Nam có quyền bình đẳng không?

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 375

- Hướng dẫn HS hệ thống hóa kiến thức về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đặc biệt là quyền bình đẳng về văn hóa và giáo dục.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào