PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng của các dân tộc, tôn giáo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

Bài 12: 54 dân tộc anh em ở Việt Nam có quyền bình đẳng không?

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 328

- Hướng dẫn HS hệ thống hóa kiến thức về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đặc biệt là quyền bình đẳng về văn hóa và giáo dục.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào