PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Biểu đồ hình tròn
  • 2. Biểu đồ đường
  • 3. Biểu đồ cột
  • 4. Biểu đồ kết hợp
  • 5.Biểu đồ miền
  • 6. Biểu đồ đường
  • 7. Các dạng biểu đồ khác.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 34: Thực hành kĩ năng Địa lí với biểu đồ

Độ dài: 98 phút - Số lượt học 547

- Bài giảng hướng dẫn học sinh nhận dạng một số dạng biểu đồ cơ bản thường gặp trong các đề thi Địa lí : biểu đồ tròn, biểu đồ đường, biểu đồ cột.

- Hướng dẫn học sinh cách vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ, khai thác thông tin thông qua biểu đồ

Chưa có thông báo nào