PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Biểu đồ hình tròn
  • 2. Biểu đồ đường
  • 3. Biểu đồ cột
  • 4. Biểu đồ kết hợp
  • 5.Biểu đồ miền
  • 6. Biểu đồ đường
  • 7. Các dạng biểu đồ khác.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 34: Thực hành kĩ năng Địa lí với biểu đồ

Độ dài: 98 phút - Số lượt học 420

- Bài giảng hướng dẫn học sinh nhận dạng một số dạng biểu đồ cơ bản thường gặp trong các đề thi Địa lí : biểu đồ tròn, biểu đồ đường, biểu đồ cột.

- Hướng dẫn học sinh cách vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ, khai thác thông tin thông qua biểu đồ

Chưa có thông báo nào