PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 34: Thực hành kĩ năng Địa lí với biểu đồ

Độ dài: 90 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh nhận dạng một số dạng biểu đồ cơ bản thường gặp trong các đề thi Địa lí : biểu đồ tròn, biểu đồ đường, biểu đồ cột.

- Hướng dẫn học sinh cách vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ, khai thác thông tin thông qua biểu đồ

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Biểu đồ hình tròn
  • 2. Biểu đồ đường
  • 3. Biểu đồ cột
  • 4. Biểu đồ kết hợp
  • 5.Biểu đồ miền
  • 6. Biểu đồ đường
  • 7. Các dạng biểu đồ khác.
X