PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sản xuất vật chất
  • Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất
  • Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 1: Phát triển kinh tế: Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 159

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung của bài công dân với sự phát triển của kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi ôn tập

Chưa có thông báo nào