PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sản xuất vật chất
  • Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất
  • Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 1: Phát triển kinh tế: Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 195

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung của bài công dân với sự phát triển của kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi ôn tập

Chưa có thông báo nào