PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Điều kiện tự nhiên
  • Dân cư - xã hội
  • Quá trình phát triển kinh tế
  • Các nghành kinh tế
Bài 7: Liên bang Nga sẽ được mở vào ngày 20/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 7: Liên bang Nga

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 179

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Liên bang Nga: vị trí địa lí; dân cư - xã hội; quá trình phát triển kinh tế; các ngành kinh tế.


Chưa có thông báo nào