PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1- 6
  • Câu 7 - 13
  • Câu 14 - 20
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: VIỆT NAM 1975 - 2000

Bài 42: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tình hình Việt Nam 1975 - 2000

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 661

- Bài giảng với 20 câu hỏi trắc nghiệm đã hệ thống lại cho học sinh những kiến thức về công cuộc đổi mới đất nước của nước ta.

- Bài giảng hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài trắc nghiệm lịch sử.
Câu 11, 12,13, 14, 17, 18, 19 có chứa nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào