PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS nắm những kiến thức về quyền bình đẳng của công dân trong lao động : thế nào là bình đẳng trong lao động, nội dung bình đẳng trong lao động.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng của công dân trong lao động
  • Nội dung bài giảng
X