PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bình đẳng của công dân trong lao động
  • Nội dung bài giảng
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 522

- Hướng dẫn HS nắm những kiến thức về quyền bình đẳng của công dân trong lao động : thế nào là bình đẳng trong lao động, nội dung bình đẳng trong lao động.

- Hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào