PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nhật bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868
  • Cuộc duy tân Minh Trị
  • Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬT BẢN TỪ THẾ KỈ XIX ĐÊN 1945 (THAM KHẢO)

Bài 1: Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.263

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về lịch sử của Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

- Cuộc Duy tân Minh Trị: hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa
- Quá trình Nhật Bản chuyển sang đế quốc chủ nghĩa.

Chưa có thông báo nào