PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nhật bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868
  • Cuộc duy tân Minh Trị
  • Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 1: Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX sẽ được mở vào ngày 17/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬT BẢN TỪ THẾ KỈ XIX ĐÊN 1945

Bài 1: Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.174

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về lịch sử của Nhật Bản giai đoạn cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

- Cuộc Duy tân Minh Trị: hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa
- Quá trình Nhật Bản chuyển sang đế quốc chủ nghĩa.

Chưa có thông báo nào