PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: VIỆT NAM 1975 - 2000

Bài 43: Ôn luyện tổng hợp (phần lớp 12)

Độ dài: 58 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn HS ôn luyện kiến thức lớp 12

- Trình bày 40 câu hỏi trắc nghiệm chia làm 4 cấp độ

Trao đổi bài (0)

X