PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn cảnh lịch sử (Tham khảo)
  • Nội dung
  • Ý nghĩa
  • So sánh Hiệp định Pari và Hiệp định Giơ-ne-vơ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975

Bài 37: Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.211


  • Hướng dẫn các em các vấn đề cơ bản về cuộc đấu tranh ngoại giao giữa ta và Hoa Kì trong kháng chiến chống Mĩ và đi đến kết quả cuối cùng là kí kết Hiệp định Pari ngày 27/1/1973.
  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi so sánh hai hiệp định Pari năm 1973 và Giơ-ne-vơ năm 1954 để thấy được những thắng lợi từng bước của ta trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp và Mĩ.

Chưa có thông báo nào