PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 3: Công dân bình đẳng trươc pháp luật

Bài 7: Pháp luật có công bằng cho người dân.

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

- Hướng dẫn HS nắm vững các kiến thức : Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Pháp luật có công bằng với người dân ?
X