PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Pháp luật có công bằng với người dân ?
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Công dân bình đẳng trươc pháp luật

Bài 7: Pháp luật có công bằng cho người dân.

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 696

- Hướng dẫn HS nắm vững các kiến thức : Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào