PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Kinh tế xã hội
  • Khuynh hướng cứu nước
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 30 :Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 406

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất: về kinh tế, xã hội.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.
Bài giảng nằm trong nội dung tinh giản, HS xem thêm để tham khảo

Chưa có thông báo nào