PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Kinh tế xã hội
  • Khuynh hướng cứu nước
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 30 :Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 298

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất: về kinh tế, xã hội.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Chưa có thông báo nào