PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)

Bài 30 :Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất: về kinh tế, xã hội.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài giảng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kinh tế xã hội
  • Khuynh hướng cứu nước
  • Câu hỏi
X