PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
  • Quá độ lên CNXH ở Việt Nam
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội: mô hình xã hội lý tưởng của nhân loại trong tương lai.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 114

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

- Giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào