PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
  • Quá độ lên CNXH ở Việt Nam
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội: mô hình xã hội lý tưởng của nhân loại trong tương lai.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 139

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

- Giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào