PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
  • Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Bài 20: Muốn tham gia quản lý nhà nước và xã hội công dân phải làm gì? Khi nào thì khiếu nại ? Khi nào thì tố cáo ?

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 334

Hệ thống kiến thức cho HS về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân, quyền khiếu nại, tố cáo: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền này.

Phần ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ; Ý nghĩa quyền khiếu nại và tố cáo là nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào