PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
  • Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Bài 20: Muốn tham gia quản lý nhà nước và xã hội công dân phải làm gì? Khi nào thì khiếu nại ? Khi nào thì tố cáo ?

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 425

Hệ thống kiến thức cho HS về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân, quyền khiếu nại, tố cáo: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền này.

Phần ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ; Ý nghĩa quyền khiếu nại và tố cáo là nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào