PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Sự xuất hiện 3 tổ chức CS năm 1929
  • Sự thanh lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930

Bài 6: Các tổ chức cách mạng và các tổ chức Cộng sản có gì khác nhau?

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.915


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề thuộc Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1925 - 1930.
  • Giới thiệu sự ra đời, quá trình hoạt động và vai trò của 3 tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929: Đông Dương cộng sản Đảng; An Nam cộng sản Đảng; Đông dương cộng sản liên đoàn.
  • Quá trình hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam. Nội dung, kết quả của Hội nghị thành lập Đảng năm 1930.

Chưa có thông báo nào